Op vrijdag 1 september gaat de inschrijving open voor subsidies op machines voor preventieve, niet chemische gewasbescherming. U kunt maximaal 2 machines per bedrijf indienen. Te denken valt aan rotorkopeggen, schijveneggen, messenfrezen of klepelmaaiers. Wij kunnen u uiteraard helpen met Lemken en/of Maschio machines. Alle informatie kunt u terug vinden op de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/geintegreerde-gewasbescherming.