Een nieuwe Elco aangedreven wiedeg voor A. Verchoor Horticulture B.V. Deze driebeds 1,80 machine is naast hydraulisch beweegbare eggevelden met 7,5 mm. tanden, voorzien van een aantal speciale M.H. opties. Als eerste M.H. automatische diepteregeling en waterpasvlakstelling. Verder is de inschakeling van de velden per stuk en electrisch geworden. Ook is de werksnelheid electrsich te verstellen. Alles bij elkaar is het een super mooie machine geworden om biologisch het onkruid te lijf te gaan. Wij bedanken de gebroeders Verschoor voor het vertrouwen en wensen hen een onkruidvrij seizoen toe!