Dankzij alle inspanningen van onze medewerkers kunnen wij melden het VA-keur certificaat voor 2022 te hebben verkregen. Wij zijn trots op onze medewerkers, zonder hen zou dit niet mogelijk zijn!

Mechanisatie Haarlemmermeer vindt veiligheid van en voor haar werknemers erg belangrijk. Veiligheid zal ook de komende jaren een speerpunt zijn, zodat iedereen na een werkdag weer veilig en ongeschonden thuis kan komen.

Na de initiële audit in 2021 hebben wij VA-keur binnen en buiten onze organisatie verder uitgerold, het vergroten van bewustzijn onder medewerkers en klanten is hierbij een van onze grootste doelen.

Onze medewerkers zijn zich veelal zeer goed bewust van risico’s, dit vertaalt zich naar een jarenlang nihil verzuim. Door continu de aandacht en focus te blijven houden, hopen wij de komende jaren dit nihil verzuim te kunnen voortzetten. Wij vinden het mooi om te zien, dat ook bij onze klanten de veiligheid van medewerkers een steeds groter thema is geworden de afgelopen jaren.

Wij danken ieder voor zijn of haar inzet die leidt tot een veilige werkomgeving voor henzelf en anderen.