Nieuwe Grimme GBF kistenvuller afgeleverd bij C.J. Ruigrok en Zonen B.V. in De Zilk. Goede resultaten in het verleden bieden soms wel garanties voor de toekomst. In 2018 kwam de eerste Grimme GBF op het bedrijf en inmiddels heeft de tweede alweer heel wat kisten mogen vullen. De S-S-S uitvoering van Grimme blinkt uit in de volgende zaken:

  • Productvriendelijk vanwege zeer lage valhoogtes en starten op de bodem van de kist
  • Zeer hoge capaciteit door vulling over nagenoeg de volle breedte van de kist
  • Geringe stilstand door bufferfunctie op de vulband
  • Flow Control lijnbesturen voor gekoppelde machines
  • Overzichtelijke terminal voor een eenvoudige bediening

We bedanken Simon, Carlo en Philip voor de opdracht en wensen hen een succesvol bollenseizoen toe!